• CMC widens her mission internationally- Iraq, Peru etc.
  • Carmel Jyothi Vidyabhavan in her Golden Jubilee Year (2019-2020)

Chavara Dadan, Thazhathuvadakara

Chavara Dadan, Thazhathuvadakara

Place  Thazhathuvadakara
Parish Thazhathuvadakara
Address Thazhathuvadakara Kangazha(Via)
Pin 686541
Phone 0481-2498321, Mob : 9048624783