• Carmel Jyothi Vidyabhavan enters her Golden Jubilee Year (2019-2020)
  • Let's move forward to the Marginalized with the Joy of the Gospel.

Lisieux Carmel LPS (CHY), Ithithanam

Lisieux Carmel LPS (CHY), Ithithanam

Place : Ithithanam
Parish: Ithithanam
Address: Ithithanam . P.O Ithithananam Kottayam (DT)
Pin: 686535
Phone: 0481-2726096